کليدهای ميانبر

اينها هم يه سری Shortcut يا کليدهای ميانبر می باشد که دراينترنت(ie)و ويندوز کاربرد فراوانی دارند :

 

GENERAL WINDOWS KEYS

براي كمك گرفتن در هر پنجره اي از ويندوز F1خارج شدن از يك پنجره يا برنامه ALT+F4براي ديدن منويي كه از راست كليك بوجود مي آيد SHIFT + F10

start menu  را نشان مي دهد

CTRL + ESCيكي از برنامه هاي درحال اجرا در  كامپيتر شما را نشان مي دهد و مي تواميد يكي از آنها انتخاب كنيد. ALT + TAB

Cut

CTRL + XCopy CTRL + CPaste CTRL + VDelete DELUndo CTRL + Zبراي جلو گيري از اجراي برنامه اتوران SHIFT WHILE INSERT CDROM

FOR DESKTOP My Computer, and windos explorer

زماني كه يك آيتم انتخاب شده مي توانيد Short cut هاي زير را استفاده كنيد.

براي تغيير نام يك آيتم انتجاب شده F2پيدا كردن يك فايل يا دايركتوري F3پاك كردن سريع يك فايل دون ريختن آن در Recycle Bin SHIFT+DELبراي ديدن منوي  Property ALT+ENTERبراي  Copy  كردن يك فايل CTRL

(در حالتيكه در حال كشيدن يك فايل هستيد)

براي درست كردن يك Shortcut CTRL +SHIFT

(در حالتيكه در حال كشيدن يك فايل هستيد)

براي My computer و windows explorer

انتخاب همه فايلها يا گزينه ها CTRL + Aبراي Refresh يك پنجره F5يك مرحله از داخل دايركتوري بيرون آمدن BACKSPACEانتخاب ‎غالبهاي چپ و راست F6

 

FOR PROPERTIES DALOG BOXES

 جركت به جلو در ميان منوها TAB جركت به عقب در ميان منوها SHIFT+TAB

 

For Open and Save As dialog boxes

Refresh F5

 

/ 0 نظر / 11 بازدید