ماتريکس ۲

The Matrix: Reloaded

در ادامه قسمت اول ماتريس، دنيا همچنان توسط يک هوش مصنوعی و ماشين ها اداره می شود. ماشين ها تمام سرنوشت انسانها را رقم می زنند. در واقع زندگی انسان در اسارت يک برنامه کامپيوتری به نام" ماتريس" است.

نئو( کيانو ريوز) يکی از انسانهايی است که هنوز آزاد است و زندگی اش توسط ماتريس اداره نمی شود. او همراه با عده ای ديگر در يک دنيای سری و پنهان درمرکز زمين زندگی می کند، که تنها جای واقعی است که زندگی در آن سير طبيعی اش را ادامه می دهد و هنوز به زير سلطه ماشينها در نيامده است.

زمانی که ماتريس به وجود چنين شهری پی می برد، ارتشی برای حمله و تصرف اين شهر آماده می کند. ارتش عمليات حفاری خود را برای رسيدن مرکز زمين آغاز می کند.

نئو، معشوقه اش، ترينيتی( کری - ان ماس) و مشاورش، مورفيوس( لارنس فيشبرن) خود را آماده می کنند تا راهی بيابند که بتوانند به کامپيوترهای عظيمی که گرداننده جهان هستند دست پيدا کنند، و از انهدام شهر توسط نيروهای ماتريس جلوگيری کنند.

قسمت اول ماتريس که در سال 1999 ساخته شد، انقلابی در سينمای علمی- تخيلی براه انداخت و برنده چهار جايزه اسکار شد. قسمت اول اين فيلم مانند جنگهای ستاره ای (جورج لوکاس) الگوی بسياری از فيلم های علمی- تخيلی پس از خود شد.

اما داستان ماتريس در قسمت ديگری که انقلاب های ماتريس نام دارد و در پائيز امسال به نمايش در خواهد آمد، ادامه پيدا می کند. بيشتر صحنه های اين دو قسمت با هم فيلمبرداری شده است، وبيشتر بازيگران قسمت اول در دو قسمت ديگر اين سه گانه بازی می کنند.

قسمت اول ماتريس با بودجه ای حدود 63 ميليون دلار ساخته شد. اما برای قسمت های دوم و سوم اين مجموعه بيش از 300 ميليون دلار هزينه شده است.

در قسمت اول ماتريس در 420 نما از جلوه های ويژه استفاده شده، اين رقم در دو قسمت ديگر به بيش از 2500 نما می رسد. برای ساخت قسمت دوم و سوم ماتريس 3300 نفر استخدام شدند، که از اين تعداد 565 نفر نامشان در عنوان بندی آمده است.

هر سه قسمت اين سه گانه توسط برادران واچوفسکی( لری و اندی) ساخته شده است.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید