آموزش اچ تی ام ال

فصل دوم :HTML & WWW

منظور از وب چيست؟

 • وب شبکه ای است متشکل از تمامی کامپيوترهای دنيا، شبکه ای از شبکه ها.
 • اينترنت، وب، WWW ، web يا World Wide Web همگی يک چيزند.
 • تمامی کامپيوترهای وب ميتوانند با هم ارتباط داشته باشند.
 • کامپيوترهای موجود در وب با کمک استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP با هم ارتباط برقرار ميکنند .

نحوه کارکرد وب چگونه است؟

 • اطلاعات وب داخل فايلهائی به نام Web Pages و يا صفحات وب قرار دارند.
 • اين فايلها يا صفحات روی Web Server يا کامپيوترهای سرويس دهنده وب ذخيره شده اند.
 • برای ديدن صفحات وب از نرم افزاری به نام مرورگر و يا Web Browser استفاده ميشود.
 • دو مرورگر Internet Explorer و Netscape Navigator جزو معروفترين مرورگرها حساب ميشوند.
 • مرورگر Internet Explorer متعلق به شرکت مايکروسافت و مرورگر Netscape Navigator متعلق به شرکت نت اسکيپ ميباشد.

مرورگرها چگونه به خواندن صفحات وب ميپردازند؟

 • يک مرورگر با کمک يک Request درخواستی برای خواندن يک صفحه از وب سرور ميکند.
 • اين Request يا درخواست بر اساس استاندارد ارتباطی يا پروتوکل HTTP بوده و شامل آدرس صفحه مورد نظر ميباشد.
 • آدرس يک صفحه وب چيزی شبيه http://www.google.com/mgyhp.html است. بخش //:http نوع پروتوکل و يا استاندارد ارتباطی را تعيين ميکند، www.google.com نام دومين يا Domain است و faq.html نام صفحه ای است که بايد خوانده شود.

مرورگرها چگونه صفحات وب را نمايش ميدهند؟

 • چگونگی نمايش يک صفحه وب بصورت مستتر در آن وجود دارد.
 • مرورگرها از روی دستورالعملهای داخل صفحات وب و با کمک تگ ها به نمايش صفحات ميپردازند.
 • وظيفه اصلی تگ های اچتمل ( HTML tags ) بيان چگونگی نمايش اطلاعات ميباشد.
 • يک تگ اچتمل چيزی شبيه <p> اين تگ پاراگراف است! </p> است.

چه کسانی استاندارد های وب را تعيين ميکند؟

 • تعيين استاندارد های وب ربطی به شرکتهای مايکروسافت و يا نت اسکيپ ندارد.
 • World Wide Web Consortium يا W3C متولی تعيين استانداردهای وب است.
 • HTML, CSS and XML از مهمترين استانداردهای تصويب شده وب ميباشند.
 • آخرين استاندارد HTML استاندارد XHTML 1.0 ميباشد .
/ 0 نظر / 17 بازدید