پلين تنها...

به نام اوکه عشق را از او آموختم ...

واقعا اين پلين کيه ؟؟؟ازکجااومده؟؟؟(به قول خودش ازکدوم گوری اومده )06.gif.

حتما اومده با حرفهای صد تا يه غازش آدمهای نازی مثل شما ها رو سرگرم کنه (که چقدرم موفق بوده 18.gif).

اصلا چرا اسم وبلاگش اينه ؟يعنی واقعا اونم مثل خيلی های ديگه اززور بی کسی به اينجا پناه آورده ؟!

همه اينا به کنار چرا تاحالا خودشو معرفی نکرده ؟هرکی هم باشه اصلا مهم نيست 31.gif چون می دونه دونستنش

به درد هيچکس نمی خوره20.gif .شايدم نمی ذارن خودشو معرفی کنه (در مورد اين تيکه خواهش چيزی نپرسين چون

برای خودشم بهتره ).شايد بگين يه آدم تنها چه فرقی می کنه خودش معرفی بکنه يا نه ؟؟؟يا اينکه نمی ذارن ؟؟؟

اينم اصلا مهم نيست .33.gif

اگه دوست دارين بدونين اون کيه پس بذارين براتون بگم (البته تا اونجايی که خودش می خواد و من می تونم )اون يه پسر۲۰سالس .می دونم اولين چيزی که به ذهنتون می رسه که اون ...(شايدم اينهم مهم نباشه ).

به قول خودش اسم اين کلبه تنهايی خيلی براش برازندس(شايد). خدامی دونه 06.gif

شايد فکر کنين اين جوونه قصه ما خيلی ازهمه طلبکاره !!!ولی از من می شنويد يه کم با دلش راه بياييدچون

واقعاتنهاست تنهای تنها...این کوچولوی ما از يه گوشه ی ايران زيبای ما می آيد که هر کسی داره به خاطر

عشق خودش يه جورايی از هرچی دلتنگی بی زار می شه (اين دقيقا عين حرف خودشه که باور کنين خودمم

نفهميدم هنوزم چی می خواد بگه اين بشر.ولی فکر می کنم يه چيزايی برای نجوا کردن داشته باشه ).

اگه تاحالا چيزی از حرفهای من دستگيرتون نشده اصلا مهم نيست چون منم از حرفهای اين کوچولو (من اينجوری صداش می زنم )هيچی حاليم نشده .چون خودش می گه خيليها حرفهای اونو درک نمی کنن (بشنويد ولی باورنکنين.خداکنه بهش بر نخوره چون با تمام خنگياش دوسش دارم ).01.gif

حالا يه درخواست از همه شما ايرانی های پاک و با صفا دارم:اگه حالشو دارين و می خواين حرفهای يک

جوونه اين مملکتمون رو گوش بدين منت سر مابذارين وما رو تنها نذارين چون به دلداری شما احتياج داره

(ببخشيد فعلش خراب شدش يعنی درسته چون فقط خود پلين به شما احتياج داره من واسه خودم يه فکری

می کنم )18.gif.

اميدوارم همه شما به تنها مونس خودتون برسيد کسی که خيلی به ما نزديکه ولی ما فکر می کنيم خيلی دوره .

چون اون تنها کسی هست که ما رو در هيچ حالت از خودش ترد نمی کنه ...الهی آمين

حق پشت و پناه همه شما...23.gif

(حالا فکر می کنين من کی بودم ؟؟؟!!! اينم مثل بقيه فعلا مهم نيست )...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید