حاملگی از طريق اينترنت

 

                             آياشمابااين روش موافق هستيد:  06.gif  

نخستين کودکی که در بريتانيا بر اثر اسپرم خريداری شده از طريق اينترنت موجوديت يافته قرار است ماه آينده به دنيا بيايد.

پدر و مادر اين کودک يکی از شانزده زوجی اند که از طريق يکی از سايتهای اينترنتی اسپرم، يا عامل نرينه تشکيل دهنده نطفه خريداری کرده اند.

اين سايت اينترنتی که mannotincluded.com يعنی "شامل مردها نمی شود" نام دارد در واقع واسطه ای است برای زنان همجنسگرا يا زنان تنها که جويای بارداری و داشتن فرزندند اما نخستين کودک قرار است در خانواده ای طبيعی به دنيا بيايد.

اسپرم خريداری شده از طريق اين سايت اينترنتی مستقيماً به خانه مشتری ارسال می شود تا او شخصاً به تلقيح مصنوعی بپردازد.

منتقدان اين روش بارداری را غيربهداشتی می دانند چون شخص دهنده اسپرم ممکن است مبتلا به بيماری ايدز باشد و از سوی ديگر معتقدند که هر کودک حق دارد هويت والدين خود را بداند.در حالی که از اين طريق در واقع کودک از هويت پدر خود بی اطلاع خواهد ماند.

سازنده اين سايت اينترنتی به بی بی سی گفته است که مراجعه کنندگان به سايت او می توانند اسپرم شخصی را انتخاب کنند که ويژگيها و شخصيت مورد نظر آنها را داشته باشد.

او ادعا می کند که اشخاصی که از طريق سايت اينترنتی او اسپرم خود را در اختيار مشتريان قرار می دهند از ميان سالمترين افراد بريتانيا انتخاب شده اند.

اين سايت اينترنتی تنها به عرضه اسپرم تازه می پردازد، در حالی که سازمان باروری و جنين شناسی بريتانيا تنها اسپرم را در در درمانگاههای خود می پذيرد و سپس آن را منجمد کرده به مدت شش ماه مورد آزمايش قرار می دهد تا آلوده به بيماری نباشد.

سايت اينترنتی جان گونزالس که فعاليت خود را يک سال است آغاز کرده تاکنون به شانزده زن کمک کرده که بارور شوند و تمام اين زنان بجز يک مورد همجنسگرا بوده اند.

در اين سايت نام سه هزار مرد به عنوان دهنده اسپرم و نام پانصد زن به عنوان پذيرندگان اسپرم ثبت شده اما نام هيچيک از آنها فاش نمی شود.

/ 0 نظر / 8 بازدید