آموزش اچ تی ام ال

فصل ششم :فرمت دهی (Formatting)

وظيفه گروهی از تگ های اچتمل فرمت دهی و تعيين شکل نمايش متون ( مثلا ضخیم و bold بودن و يا مورب و ايتاليک بودن ) ميباشد و در اين درس با اين گروه از تگهای formating آشنا خواهيد شد:

<b> , <big> , <code> , <del> , <em> , <i> , <ins> , <kbd> , <pre> , <s> , <samp> , <small> , <strike> , <strong> , <sub> , <sup> , <tt> , <u> , <var>

مثالهای شکل دهی متون (Text Formatting)
در مثالهای زير نحوه استفاده از عناصر و تگهای شکل دهی متون شرح داده شده اند:

شکل دهی متون
شکلهای مختلف نمايش متون با کمک عناصر b , strong , big , em , i , small , sub , sup

متون از قبل شکل دهی شده
نمايش متون از قبل شکل دهی شده با کمک عنصر pre يا pre Formatted
برای نمايش اشعار فارسی استفاده از عنصر pre بهترين انتخاب ميباشد.

عناصر ديگر شکل دهی متن
نمايش متون deleted، underline و ... با کمک عناصر code , kbd , tt , samp , var , del , ins

نحوه ديدن سورس کدهای اچتمل (HTML Source)

  • اگر ميخواهيد که سورس کدهای اچتمل صفحات وب را ببينيد کافی است که در منوی View مرورگرتان حالت Source يا Page Source را انتخاب کرده و مرورگر کد اچتمل را درون اديتوری باز کرده و قابل ذخيره توسط شما برای استفاده های بعدی ميباشد.
  • اگر صفحه مورد نظر از مجموعه فريمها (Frameset) استفاده کرده باشد برای ديدن سورس کد اصلی فريمها کافی است که ابتدا با کمک روش بالا به مشاهده سورس کدهای اچتمل پرداخته (لازم به توضيح است که در اين حالت فقط تعاريف کلی فريمها قرار دارند.) و سپس برای ديدن کد اچتمل اختصاصی هر صفحه بايد پس از "Right Click" روی هر صفحه "View Source" کرده و کد اچتمل هر فريم را جداگانه ببينيد.
  • اگر طراح سايت با کمک Java Script مانع ديدن سورس توسط شما ميشود، ابتدا در منوی Tools/Internet Options.../Security/Custom Level مرورگرهای اکسپلورر امکانات جاواسکريپت مرورگر را غير فعال کرده (disable) و سپس مراحل بالا را تکرار کنيد!!!

چند نکته کاربردی:

  1. در استفاده از Underline دقت كنيد چون در اكثر مرورگرها، پيوندها با اين خطوط نشان داده مي شوند و اين مساله ميتواند كاربران را دچار اشتباه كند .
  2. به كارگيري تگهاي EM و STRONG كه جايگزين تگهاي I و B هستند ، اين اطمينان را مي دهد كه صفحه شما توسط همه مرورگرها بصورت صحيح نمايش داده خواهد شد .
  3. به ترتيب بسته شدن تگهاي پاياني در مثال زير دقت كنيد، همان گونه كه مشاهده مي كنيد عنصر STRONG بعد از عنصر U شروع شده است ، به همين خاطر تگ خاتمه دهنده آن قبل از تگ خاتمه دهنده U قرار مي گيرد.
    <U>version <STRONG>2.0</STRONG></U>
تگهای فرمت دهی متون Start Tag Purpose کاربرد1x1.gif<b> Defines bold text نمايش توپر1x1.gif<big> Defines big text نمايش در اندازه بزرگ1x1.gif<em> Defines emphasized text  نمايش بصورت تاکيد شده1x1.gif<i> Defines italic text نمايش ايتاليک يا کج1x1.gif<small> Defines small text نمايش در اندازه کوچک1x1.gif<strong> Defines strong text نمايش قوی ؟!1x1.gif<sub> Defines subscripted text نمايش پايين تر از خط افقی1x1.gif<sup> Defines superscripted text نمايش بالاتر از خط افقی1x1.gif<ins> Defines inserted text نمايش به صورت خط زير1x1.gif<del> Defines deleted text نمايش به صورت خط خورده1x1.gif<s> Deprecated. Use <del> instead از رده خارج1x1.gif<strike> Deprecated. Use <del> instead از رده خارج1x1.gif<u> Deprecated. Use styles instead از رده خارج1x1.gifStart Tag Purpose کاربرد1x1.gif<code> Defines computer code text نمايش کدهای برنامه نويسی1x1.gif<kbd> Defines keyboard text  نمايش متن بصورت صفحه کليدی1x1.gif<samp> Defines sample computer code نمايش کدهای نمونه برنامه نويسی1x1.gif<tt> Defines teletype text نمايش تله تايپ1x1.gif<var> Defines a variable نمايش متغييرها1x1.gif<pre> Defines preformatted text نمايش متون از قبل فرمت شده1x1.gif

مرجع : HTML 4.01 Specification - فهرست عناصر - فهرست شناسه ها

 
/ 0 نظر / 41 بازدید