بالاخره هرکسی مرتکب اشتباه می شه مهم اينه که بقيه ببخشنش ...

نمی دونم چه جوری ازتک تک  شما معذرت بخواهم . می دونم بعضی ازنوشته های من شماهاروناراحت کرده . به همين دليل می خواستم ازهمه کسانی که در اين مدت ۲-۳ماه که وبلاگ کوچيک منو ,ديدن و وقت خودشون رو گذاشتن  و يابزرگواری کردندمنو موردلطف خودشون قرار دادن وپيغامهای زيبای خودشون روابرازکردندازهمشون ممنونم . نمی دونم چه جوری ازهمه شماتشکرکنم .

بعضی ازاين نوشته ها که تووبلاگ من نوشته شده به هيچ وجه نظرخودمن نيست وخودم واقعا خجالت می کشم که چرااين نوشته ها دروبلاگ من قرارداده شده.دليلش هم اينه که بيشتراين نوشته ها توسط خودمن نوشته نشده .وشخص ديگری اين نوشته ها روبرای من نوشتن .ولی ازاين به بعد هرنوشته ايی که دروبلاگ نوشته شده باشد نظرخودمن هستش .

تنها دليلی هم که وجودداشت که اون نوشته ها روپاک نکردم به خاطراين بود که نظرات شما درمورداون نوشته ها ازبين نره .

درآخرمی خواستم ازهمه شما معذرت خواهی بکنم وبه خاطرتمام اين نوشته ها که باعث رنجش افکارشما شده بودپوزش بخواهم .اميدوارم منو به بزرگواری خودتون ببخشيد.

پلين

 

  
نویسنده : پلين اسدي ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ تیر ،۱۳۸٢