يادگار دوست

تا با غم عشق تو مرا کار افتاد

بيچاره دلم در غم بسيار افتاد

بسيار فتاده بود هم در غم عشق

اما نه چنين زار که اين بار افتاد
  
نویسنده : پلين اسدي ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۱